Елиминирайте демоничната природа (С коментар на Учителя)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Преди известно време имах следното отношение. Докато не следвах злото и бях способен да понеса него и лошите му последици, това беше добре. Докато се придържах към праведното, нямаше нужда да съм загрижен за злото. Това ограничено разбиране се отрази както в личното ми усъвършенстване, така и в разбирането ми за процеса на Фа-коригирането и ситуацията в Китай. Мислех, че ние само разпознаваме злите сили в Китай като зли, знаем, че сме праведни, казваме истината, изобличаваме злото и това е достатъчно. Приемах съществуването на злото със спокойно сърце, мислейки, че това е проява на Рен (търпение, толерантност – б.пр.), но не можех да видя, че зад това стои моето собствено пасивно и неправилно отношение. В сърцето си не можех да поема тази стъпка напред да кажа и вярвам, че злото трябва да бъде унищожено и че не трябва да съществува. Сблъсках се и с доста мисловна карма – мислех, че това е, за да тества моята решителност и да ми даде шанс да подсиля главното си съзнание. Приемах атаките на мисловната карма, когато те се появяваха, опитвайки се да запазя спокойно сърце и да отделя себе си от тези зли мисли, като знаех, че те не са мен, мислейки, че ако се отделя от тях, това ще бъде краят и Учителят ще ги елиминира. Но те продължаваха да се връщат. Всъщност имах същото пасивно отношение към злата мисловна карма, подобно на разбирането ми за Фа-коригирането. По някакъв начин бях изплашен, че активното унищожаване на злото е акт на „агресивност“ и някак си не е състрадателно. От идеята да не искам да нанеса вреда на живо същество бе останала следа от погрешна представа, че активното желание да елиминирам кармата и злото само по себе си не е състрадателно или толерантно, тъй като те са включени като форми на съществуване.

Учителят Ли казва в „Разясняване на Закона“ („Есенция за по-нататъшно усъвършенстване“): „Вие също трябва да сте наясно, че „естествено“ не съществува и „неизбежното“ си има свои причини. Всъщност, „естественото“ е безотговорно използвано от обикновените хора за самооправдание, когато не са в състояние да обяснят явленията във Вселената, живота и материята. Те не могат да си представят какво е „естествеността“ сама по себе си. Под влияние на този вид понятия, вие си мислите, че всички тези премеждия са неизбежни и че така трябва да е, развивайки по този начин пасивно и песимистично становище.“

Чрез разговаряне с останалите, четене на статии в Minghui и последните статии на Учителя Ли, моето разбиране се промени. Сега съзнанието ми е ясно. Не е достатъчно да разпознаваме злото като зло и праведното като праведно. Не е достатъчно да разпознаваме, че ние сме праведни, и да се отделяме от злото. Трябва да осъзнаем, че злото не трябва да съществува, и да направим всичко по силите ни да го унищожим. Когато мисловната карма се появи, вместо просто да я толерирам, знаейки, че тя не е мен, чакайки Учителят да я премахне, както правех преди, сега събирам всяка частица решителност, за да я елиминирам с цялото си сърце, знаейки, че тя не трябва вече да съществува и че пасивното позволение да съществува е проява на собствената ми демон природа. Преди решителността ми да елиминирам злото бе спирана от различни пасивни и неправилни представи. Сега не е спирана, изненадан съм от външната решителност и сила зад моето желание да изкореня злото. С увеличаване на тази решителност, съзнанието ми става твърдо като диамант и чувствам, че само един ход от съзнанието ми може да разцепи планина на две. Сега разбирам по-добре израза „гнева на боговете“. Това не е човешки гняв, нетърпимост, отмъщение, мъст и т.н., това е праведно и благородно елиминиране на всичко, което върви срещу характеристиката на Вселената, Джън-Шан-Рен (Истинност-Доброта-Търпение), и вече не заслужава да остане в нея.

Тази промяна в разбирането ми се отрази и в разбирането ми за настоящия процес на Фа-коригиране и нашата роля в него. Не трябва да позволяваме на стари пасивни представи да оставят пропуски в съзнанията ни и заради пасивното ни отношение да позволяваме на злото да продължава да съществува. Пасивно да наблюдаваме злото означава да го одобрим и насърчим. Ако очакваме, че злото е необходимо и трябва да съществува, при каквото и да е извинение, тогава то ще съществува, в съзнанията ни и във Вселената. Ние не сме отговорни само за нашия процес на самоусъвършенстване, за достигане на Буда-природа и елиминиране на нашата собствена демонична природа, ние сме отговорни и за нашата част в елиминирането на демоничната природа от Вселената. Не е ли това процесът на коригирането на Фа?

Ние трябва активно да елиминираме всички демонични сили, които се противопоставят на Дафа, независимо дали са вътре или извън нас – не заради нашия личен напредък в самоусъвършенстването, но от състрадание към всички същества.

27 септември 2000 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Разбирането е много добро. По отношение на проявлението на мисловната карма, вредата, която злите сили са създали за нас, и нашето разясняване на истината на хората, ние активно елиминираме демоните, вместо да гледаме леко или пасивно да издържаме; но нашите мисли и действия трябва да са доброжелателни.“

Ли Хонгджъ
5 октомври 2000 г.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2000/10/6/6587.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.ca/mh/articles/2000/10/5/4690.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.