Полицай е измъчван с електрошокови палки в затвора „Дзямуси”

Фалун Гонг практикуващият Дай Чихон е в затвора „Дзямуси” от 18 август 2010 г. Той протестирал срещу тамошните ужасни изтезания. Когато отказал да извърши наложения му тежък принудителен труд, му бил нанесен побой от другите затворници, по нареждане на Уан Янтау – ръководител на трета бригада, първо отделение на затвора. По-късно Дай Чихон бил откаран в цеха на затвора и там бил изтезаван с електрошокови палки, като ударите били нанасяни върху най-чувствителните места по тялото. В следствие на това устата му била разранена. Състоянието му станало критично и той не можел да се храни.

Дай Чихон бил държавен служител и работел като полицай в затвора „Мудандзян”. Той бил любезен и винаги готов да помогне, а бил известен и като ключов технически работник в производството. На 3 август 2008 г. един войник го издал на властите, когато Дай Чихон раздавал листовки за Фалун Гонг. Бил арестуван от служители на Управление „6-10” и от полицията на „Мудандзян” и осъден на пет години затвор.

На 3 юли 2009 г. служителите на затвора в Мудандзя го изпратили в четвърта бригада, второ отделение на затвора в Ляндзянкоу в Дзямуси, провинция Хъйлундзян, където бил наблюдаван на всеки час от двама затворници.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/9/3/119801.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/21/228588.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.