Прозрения

 • Използване на силата на праведните мисли

  Чувствам, че придобих ново разбиране. По време на Фа-коригирането всички същества трябва да действат така, както е необходимо за Фа-коригирането, включително дъждът и други големи фактори. Но аз обикновено използвах мисленето на обикновените хора, и бях удивен от силата и възможностите на праведните ми мисли.
 • Ние сме Единно тяло

  По време на процеса на Фа-коригирането практикуващите Фалун Дафа стават все по-зрели. За да изпълняваме добре трите неща, следваме наставленията на Учителя, твърдо се усъвършенстваме и спасяваме съзнателни същества. В процеса на своето самоусъвършенстване и утвърждаването на Фа, аз стигнах до дълбокото разбиране, че Дафа учениците съставляват единно тяло.
 • Вярата в Учителя – основата за създаването на всичко

  Всички учениците трябва да разберат, че на огромния Небосвод сега се случва Фа-коригирането, което напълно се контролира от Учителя от най-ниския свят на хората до най-високото ниво на Вселената. Учителят е едновременно милосърден и строг, в усъвършенстването има свои критерии и това е много сериозно нещо. Ако нашата вяра в Учителя отслабне, нищо няма да можем да направим и ще тръгнем по пътя, планиран от старите сили.
 • Отстраняване на привързаности, разчитайки на другите

  Вярата трябва да усъвършенства собствения ни характер, да потисне мисленето на обикновения човек без всякакви условия, да измени характера, за да се асимилираме с Дафа и да имаме пълна вяра в Учителя и Дафа във всяка ситуация. Но стремежът (привързаността, б.пр.) да се разчита на другите е едностранен, той е проявление на стремежа към помощ отвън. Да се грижиш за собствените изгоди и загуби предполагайки, че външните сили ще направят всичко, показва нежелание да се промениш.
 • Да вярваме в Учителя и Закона

  Безпокойството е привързаност. Вълнението също е привързаност. Ако се безпокоите, това означава, че някъде дълбоко в съзнанието ви няма увереност в Учителя и Закона. Казано с други думи, заради това, че във вас няма пълна увереност в Дафа и в Закона, вие се притеснявате и затова, че се притеснявате, може да се отклоните от ръководството на Учителя и Закона, тъй като вашето състояние е блокирано от привързаността към безпокойството.
 • Да се усъвършенстваш, преодолявайки страха

  Осъзнах, че моят страх от технологиите сериозно се намесва в изпълнението на много неща от Фа-коригирането. Благодарение на помощта на много практикуващи успях да преодолея този страх и да изпълня моите задължения на Дафа ученик от периода на Фа-коригирането. Осъзнах, че всеки усъвършенстващ се има представи и привързаности, които е необходимо да преодолее в периода на Фа-коригирането. И благодарение величието на Учителя ние можем да се учим от този Дафа и да отстраняваме нашите представи.
 • Истински да изучаваме Закона

  Фа-коригирането вече е дошло до последния етап, само напълно отхвърляйки човешките привързаности и истински практикувайки усъвършенстване, може да бъде изпълнен великия ни Обет – да помагаме на Учителя във Фа-коригирането.
 • Отхвърляйки егоизма, да се слеем с Дафа

  В усъвършенстването сме длъжни да се променим в пътя си, в самата си основа, да отхвърлим егоизма и в процеса на отхвърляне на плановете на старите сили, сме длъжни добре да се усъвършенстваме, да разлагаме злото, като не му даваме повече пролуки, да помагаме на Учителя във Фа-коригирането, добре да извървим пътя, планиран от Учителя.
 • Ролята на мисълта в критичен момент

  В този момент, в мен се породи страх, прояви се човешкото сърце. Помислих, че съученикът вече беше осъден на 3 години наказание и ако аз кажа, че снимката е негова, ще е все едно. Когато в мен се появи тази мисъл, изплашено осъзнах, че да се постъпва така не е правилно.
 • Изгубени в заблуда

  Погледнато от гледната точка на по-висши просветлени същества, аз също съм глупава птица, хваната в заблуда. За щастие, сега сме достигнали специално време в историята, в което едно неизмеримо високо същество е създало начин да достигне до нас. Това същество е намерило форма на „език”, за да ни говори и го нарича Фа (принципите, преподадени във Фалун Гонг). Изглежда, че имаме огромна трудност да разберем посланието, но се опитваме. Ще намерим ли начин да излезем от заблудата или ще продължим да блъскаме главите си в прозореца?
 • Моето разбиране на израза “незабавна разплата в този живот”

  Нека да изпращаме чисти и устойчиви праведни мисли, за да може всички хора, участващи в преследването на Дафа и Дафа учениците, да получат възмездие в този живот. Нека да спасим повече хора и съзнателни същества, за да усъвършенстваме и хармонизираме всичко, което иска Учителят.
 • Трябва да разбираме разликите между придобитите представи и истинското ни „аз”

  Спомних си изведнъж, че Учителят казва, че изначалната ни природа е много чиста, всички наши мръсни мисли са формирани след раждането и е необходимо да ги отстраним в процеса на самоусъвършенстването. Затова си казах, че всички мръсни мисли не са мои, аз самата съм много чисто и милосърдно същество, и всички лоши представи и мръсни мисли трябва непременно да изчезнат от главата ми.
 • Да се ръководим от Закона и да премахнем страха

  Нека всички да помислим за следното – злото съществува, защото Фа-коригирането все още не е приключило. Накрая го очаква унищожение. Ние трябва ясно да разберем отношението между Дафа учениците и тези елементи, които оказват намеса на Дафа учениците. Как може да отдаваме несъзнателно на други бъдещето си по пътя на самоусъвършенстване?
 • Какво ми даде Великият Закон

  Великият Закон не само изчисти тялото ми, но и ми позволи да разбера защо живея като човек на този свят. Великият Закон не само ми даде втори живот, но и ми позволи да разбера кое и истина и кое не, кое е добро и лошо. Великият Закон ме научи, че повишението на Шиншинг е ключът в самоусъвършенстването. Великият Закон ми даде шанс да се асимилирам със свойството на Вселената «Истина, Доброта, Търпение», връщайки се към източника на живота и достигайки пълно съвършенство.
 • Опитът ми с осъзнаването на принципа „когато мисълта е праведна, злото се разпада”

  По-рано, без значение кой е арестуван, първата ми мисъл беше да търся пропуски от негова страна. Сега стигнах до разбирането, че ние страдаме в условията на преследване. Първата ни мисъл трябва да бъде напълно отричане на злото и бързото му разлагане, защото нашата мисия е спасение на съзнателните същества и помагане на Учителя във Фа-коригирането.