Прозрения

 • Мисли за разпространяването на слухове

  Китайската комунистическа партия (ККП) е известна с това, че мами хората, за да постига целите си. Тя казва едно, а прави друго. Това прави официалните ѝ обявления недостоверни. Освен това ККП често прави обрати на 180 градуса от предишните си съобщения, като оставя обикновените граждани в заблуда относно фактите. Служителите на ККП, обаче, могат да разкрият вътрешна информация на членове на семейството си или на приятели, които от своя страна могат да я предадат на близки до тях хора.
 • Видяно в другото пространство: изчистване от партийната култура

  Когато на сайта „Минхуей“ се появи статията „Засилете изпращането на праведни мисли“, аз не й придадох достатъчно значение. Считах, че и така винаги навреме изпращам праведни мисли. След няколко дни се сблъсках със силна намеса във физическото тяло. Започна да ме боли главата, появи се гадене и безсилие в ръцете и краката. Всичко това се отрази негативно на изпълнението на упражненията.
 • Фалун Дафа практикуващите в очите на едно просветлено същество (част 1)

  (Minghui.org) Предговор: Тази статия е само за справка на практикуващите. Да разглеждаме Фа като Учител е фундаментално за самоусъвършенстващите се. Когато други посочват къде Фалун Дафа практикуващите изостават, ние трябва да сравняваме поведението си с Фа, да погледнем навътре, да се поправим и да открием същинската причина защо не вярваме напълно във Фа и Учителя.
 • Разликата между неискреното благоприличие и истинското търсене в себе си

  От друга страна, неискреното благоприличие означава винаги да говориш за собствените си недостатъци, но дълбоко в себе си да не искаш да ги промениш. Целта на споменаването на тези недостатъци е другите да не говорят за тях.
 • Не забравяйте самоусъвършенстването по време на Фа-коригирането, докато унищожавате злото (С коментар на Учителя)

  Ние осъзнаваме, че не можем да забравим самоусъвършенстването си по време на Фа-коригирането, докато унищожаваме злото. Трябва да помним във всяка минута на живота си, че сме Дафа практикуващи и самоусъвършенстващи се.
 • Практикуващи, които обичат да хвалят другите

  Тогава започнах да се чудя: „Защо това ми се случи? Не е ли, защото съм се надявал, че другите ще ме хвалят или ще се съгласят с мен?“ Имах тези привързаности преди и ги открих по трудния начин. Тогава станах много предпазлив при приемане на похвали от другите.
 • Елиминирайте демоничната природа (С коментар на Учителя)

  Преди известно време имах следното отношение. Докато не следвах злото и бях способен да понеса него и лошите му последици, това беше добре. Докато се придържах към праведното, нямаше нужда да съм загрижен за злото. Това ограничено разбиране се отрази както в личното ми усъвършенстване, така и в разбирането ми за процеса на Фа-коригирането и ситуацията в Китай.
 • С няколко думи: Добри хора (с коментар на Учителя)

  Учителят винаги е изисквал да станем добри хора съобразно стандартите на Фа, а не добри хора в очите на обикновените хора – хора, които винаги се съгласяват.
 • Усъвършенстването на речта е част от нашата отговорност

  Забелязал съм някои проблеми и неправилни разбирания относно усъвършенстването на речта и бих искал да споделя моите прозрения с приятелите практикуващи.
 • Егоизмът е като огромен айсберг

  Преди два месеца силно се бях привързал към слава и богатство. През цялото време си мислих за спечелването на повече пари и смятах, че другите ще ме гледат отвисоко, ако не успеех. Напълно бях пропъдил от съзнанието си изучаването на Фа, изпълнението на упражненията и изпращането на праведни мисли.
 • Бъдете наясно с привързаността „Смятам, че се усъвършенствам добре“

  „Смятам, че се усъвършенствам добре“ е привързаност на обикновен човек. Тя върви ръка за ръка с привързаностите на самоизтъкване, да правиш нещо, завист и отнасянето към някои хора по различен начин, отколкото към други. Понякога се проявява и като самоутвърждаване.
 • Изпитанията с членове на семейството са отражение на нашето състояние на самоусъвършенстване

  Бях отгледана с това да вярвам в Бог и Буда, и знаех, че тази практика ще ми позволи да постигна съвършенство. Не бях като другите практикуващи, които силно вярват, че Дафа е нещо, което трудно можеш да срещнеш, и че енергично трябва да напредваме в самоусъвършенстването. Аз го правех стъпка по стъпка и не усещах чувство на спешност.
 • Някои мисли върху разделението между практикуващите

  Ако се преценя според това, което казват другите практикуващи, човек би си помислил, че проблемът е в практикуващия А. Въпреки това, аз мисля, че това не е проблем само на един човек. Практикуващият А е свързан с и има много разногласия с много практикуващи. Не трябва ли всеки да търси в себе си?
 • Фундаментална промяна на конвенционалното мислене

  Чрез по-нататъшно изучаване на принципите на Дафа и вглеждане в себе си, забелязах, че просто следвам формата, който се изискваше. Моята обикновена същност се опитваше да учи, а не истинската ми същност. Въпреки че бяха изминали години, не разбирах истински принципите.
 • Преодоляване на мисловната карма, която ни пречи да ставаме рано и правим упражненията

  Тогава внезапно осъзнах. Разбрах, че когато се върнех обратно да спя, след като бях станал, то беше, защото мислите ми бяха нечисти и така предоставях извинение на мисловната карма да се възползва от това.